Ett badrum med gråa väggar i microcement

Fogfria golv

Fogfritt golv

Fogfritt golv & fogfria golv håller hög kvalitet och klarar hårda krav som ställs på exempelvis hygien och tålighet. Just därför används ofta fogfria golv på exempelvis sjukhus, laboratorium och på tandläkarmottagningar. Fogfritt golv & fogfria golv är lätt att rengöra och hålla efter och klarade dessutom fukt väldigt bra utan att bli halkiga. För dig som arbetar i eller har en lokal med höga krav på kvalitet så är Fogfritt golv & fogfria golv en mycket bra lösning.

Ett grått golv i microcement

Fogfria härdplastgolv

När det gäller Fogfritt golv & fogfria golv Stockholm och fogfria golv Norrköping så finns det 3 olika grundkoncept. Dessa är akrylgolv, Polyuretangolv och Epoxigolv. Var och en av dessa golv har alla olika egenskaper. Men det gemensamma med dessa fogfria golv är att det har fördelen att ge en bättre arbetsmiljö, städbarhet och en yta som alltid är halkskyddad. Dessa ytbeläggningar möjliggör anpassning av golven efter användarens behov.

Ett grått golv i microcement

Hållbara och hygieniska fogfria golv

De hygieniska kvaliteterna med Fogfritt golv & fogfria golv gör att dessa är vanliga i verksamheter som har höga krav på renlighet, som exempel livsmedelsindustrin. Dessa används också ofta i parkeringshus eftersom att härdplasten skyddar golvytan från salt och vatten som tränger in och kan förstöra betongen. Ett fogfritt golv ger även många andra fördelar, som exempelvis att det skapar en bättre miljö i utrymmena och ger det är större möjlighet att själv påverka golvets utseende.

Ett grått golv i microcement

Fogfritt golv möjliggör snabb golvläggning

En annan fördel med Fogfritt golv & fogfria golv är att det är enkelt och snabbt att lägga. Vi på Microcement08 har en väldigt omfattande kompetens inom härdplastgolv och det finns stora möjligheter att anpassa produktion och resurser efter kundens önskemål. Vi ser till att lägga ditt fogfria golv snabbt och utan krångel.

Val av material

Som Tidigare nämnt så finns det 3 olika grundkoncept när det gäller Fogfritt golv & fogfria golv. Nedan kan du läsa lite kort om de olika fogfria golven. Oavsett om det handlar om fogfria golv stockholm eller fogfria golv norrköping så finns det bra valmöjligheter.

Akrylgolv

Akryl är en termoplast och ett färdigt akrylgolv liknar väldigt mycket ett epoxigolv. De har samma typ av flexibilitet i sina designmöjligheter - men den största fördelen är att ett akrylgolv har en betydligt kortare härdningstid än ett epoxigolv. Även vid låg temperatur så tar det bara ett par timmar för fogfria golv att härda, innan man kan gå på det.

Polyuretangolv

Polyuretangolv är ett mycket flexibelt fogfritt golv som passar perfekt i kombination med epoxi. Polyuretan kan läggas ovanpå en epoxibeläggning för att öka ytans repskydd. Polyuretan är även ett bra material att lägga i exempelvis fogar.

Epoxigolv

Epoxi är ett väldigt flexibelt material som kan anpassas helt och hållet utefter önskemål, både när det gäller design och yta. Det här är ett tåligt material som lämpar sig bra för tung belastning, vid kemikalie behandling och i utrymmen där mycket fukt och väta förekommer. Epoxi kan läggas ovanpå betong och ger ett golv med mycket hög tålighet och ett långt skydd.

Microcement 08

vi utför microcement arbete i hela Stockholm.

Ett ljust modernt sovrum med gråa väggar i microcement
Kontakt Webbshop 0