Ett badrum med gråa väggar i microcement

Microcement CimentArt-garantier

CimentArt säger att dess Microcement garanteras i följande situationer, så länge tillämpningsnormerna och de tekniska databladen följs:

Sprickfri garanti

Vår microcement spricker inte. Om det vid någon tidpunkt uppstår en spricka på vår microcement är det alltid att ytan där microcementet applicerades har brutit eller spruckits.

Vidhäftningsgaranti

Vi garanterar att vår microcement inte släpper från ytan där den har applicerats.

Missfärgningsgaranti

Vi garanterar att vår microcement inte missfärgar med tiden, även om den används utomhus.

Miljögarantin

Våra produkter innehåller inte farliga ämnen för varken hälsan eller miljön enligt bilaga II till förordningen CE nr 1907/2006. Vi På CimentArt Microcement SL är medvetna om av att vi måste skydda vår planet. Alla våra produkter omfattas under det tillåtna utsläpp (VOCs, som är ansvariga för att skada ozonet i atmosfärens nedre lager) enligt EU: s bestämmelser.

Vattentäthetsgaranti

Vi garanterar att våra polyuretanlack är 100% vattentäta och att systemet med Aqua Microcement är marknadens första vattentäta microcement.

Haltbeständig-garanti

Vi garanterar att våra system är motståndskraftiga mot halka, och erhåller C3-certifikatet (Maximun-nivå för halk-motstånd) med hjälp av Microsfärer CimentArt.

Appliceringsgaranti

Företaget som utför appliceringen ger den slutliga garantin till klienten. Dessa garantier styrs och dikteras av lagarna i de europeiska förordningarna om dekorativ beläggning och har en varaktighet på 2 år.

Kontakt Webbshop 0